De verhuizing van de kwekerij naar hun definitieve standplaats is een ingrijpende gebeurtenis voor een boom. De eerste jaren na verplanting gebruiken ze het merendeel van hun energie om wortels aan te maken. Bovengronds kan een boompje er dan eerst nog wat ‘armoedig’ uitzien, ondergronds gebeurt immers het meeste werk! Om de bomen de eerste jaren door te helpen krijgen ze extra water tijdens droge periodes. Ook aankomende weken wordt er weer een waterronde gedaan voor de nieuwe aanplant in gemeente Woerden. Het AD ging kijken in de Jan Sluijtersstraat waarover een melding binnen kwam dat de bomen er niet goed bij zouden staan (zie artikel in AD). De bomen zijn onderzocht en de bodem bleek nog niet extreem droog te zijn, en de bomen vertonen geen droogtestress. De één doet het beter dan de ander, maar over een paar jaar is dat verschil niet meer te zien.

Werken met bomen vergt geduld. TreeMark geeft ze de eerste jaren zorg en aandacht! Als u vragen hebt over de bomen in uw straat, neem gerust contact op. Dan geven we uitleg of voeren we zo nodig een onderzoek uit.

Het is overigens beter om een boom af en toe (niet vaker dan eens per week, en alleen bij droogte), veel water te geven (tot de grond verzadigd is), dan iedere dag een beetje. Het voorkomt dat een boom ‘lui wordt’ omdat hij niet wordt uitgedaagd een goed wortelgestel aan te maken.

 

4 juli 2022

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond