Bomenwacht Nederland brengt groene baten in kaart

Een duurzaam bomenbestand begint bij onderzoek. Wie een boom plant, wilt graag dat de volgende generaties daar ook nog van kunnen genieten. De meeste bomen in Nederland houden het echter niet veel langer vol dan 40 of 60 jaar. Dat kan anders, vindt Bomenwacht Nederland. Met gedegen onderzoek, een brede blik op bomen en samenwerking met zowel  professionals als inwoners geven zij met het project TreeMark Woerden het meerjarenplan vorm.

Lees hier het artikel in vakblad GreenPro.*

*GreenPro is het platform voor de tuin- en groenprofessional

23 december 2021

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond