Op 10 november 2021 is het Boomfeestdag!

Ook gemeente Woerden doet mee. En helemaal leuk is het dat er namens project TreeMark Woerden 200 bomen worden aangeboden. Er kan gekozen worden uit 10 soorten die allemaal bloemrijk zijn en/of prachtige herfstkleuren vertonen. Ze zijn dus prachtig om te zien en maken uw tuin bovendien aantrekkelijk voor vlinders en bijen. Ze worden niet al te groot dus er kan al snel een plekje voor gevonden worden.
Wilt je een boom? Via het bestelformulier kunt je je voorkeur en adresgegevens doorgeven. Wij brengen de boom tot de voordeur op 10 november.

Kijk op www.treemark.nl/boomfeestdag voor meer informatie.

12 oktober 2021

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond