De bomen die we deze winter planten, zitten nog niet in de grond, of de voorbereidingen voor plantseizoen 2022-2023 zijn alweer begonnen!

We maken dit jaar een programma voor het planten en vervangen van bomen in Woerden-Oost en Harmelen. Hierbij nemen we graag ideeën en suggesties van de bewoners mee. Alle huishoudens krijgen deze week een ansichtkaart met de oproep om input te geven. Door het formulier op deze pagina in te vullen kunt u meedoen. Dit kan uiterlijk tot en met 31 maart.

Voorlopig ontwerp
Nadat we alle suggesties hebben afgewogen, wordt rond mei het voorlopig ontwerp gedeeld op deze website. Hierop kan gereageerd worden. Alle mensen die het formulier hebben ingevuld krijgen de link per mail. We zullen het ontwerp ook delen via onze nieuwsbrief en social media.

Definitief ontwerp
Na eventuele aanpassingen is het ontwerp definitief en wordt het in juli gepresenteerd.

Voorbereiden werkzaamheden
In de nazomer / herfst zullen we beginnen met de voorbereidingen zoals het verwijderen van slechte bomen en het inrichten van nieuwe groeiplaatsen. Vanaf november worden de nieuwe bomen geplant.

Op de hoogte blijven?
Houd deze website in de gaten, abonneer u op de nieuwsbrief of benader de organisatie via info@treemark.nl.

 

 

 

21 februari 2022

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond