Gemeente Woerden verduurzaamt haar bomenbestand

Gemeente Woerden, middenin het Groene Hart, wil graag groen blijven en liefst nóg groener worden. Het verouderde bomenareaal wordt daarom de komende vier jaar onder handen genomen ten gunste van een gezond, compleet en toekomstbestendig bomenbestand. Hoe? Door kennis te bundelen in het bijzondere TreeMark-project.

Lees hier het artikel in vakblad GreenPro*

*GreenPro is het platform voor de tuin- en groenprofessional

 

23 december 2021

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond