Het aanplanten en vervangen van bomen gaat niet van de één op de ander dag. Operatie TreeMark doorloopt de volgende stappen om te komen tot een haalbare opgave.

 Kwartaal 1 en 2 (januari tot en met juni)

 • Stap 1: inventarisatie bomenbestand door boomtechnisch deskundige en gemeentelijk groenbeheerder.
  Alle slechte bomen worden in beeld gebracht, evenals plekken waar ruimte is voor extra bomen. Er wordt ook gekeken welke lanen in hun geheel vervangen moeten worden.
 • Stap 2: Input vanuit de samenleving ophalen. Inwoners kunnen doorlopend contact opnemen met Operatie TreeMark om suggesties voor verbetering door te geven. Slechte bomen, plekken waar behoefte aan extra bomen nemen we mee voor stap 3.
 • Stap 3: Afwegingen maken. Binnen het budget moeten bomen per jaar worden geplant of vervangen of worden groeiplaatsen verbeterd.
  Het planten van bomen in hoogstedelijk gebied is duurder dan het planten van bomen in een park. Volledige verharding, intensief gebruik en zwaar verkeer zorgen ervoor dat bomen het moeilijk hebben. In enkele gevallen is ruimte voor grote investeringen, zoals aan de Emmakade en Haven in Woerden.
  Ook houden we rekening met projecten die op stapel staan. Als een gebied binnen afzienbare tijd wordt gerenoveerd, is het zonde om nieuwe bomen te planten. Stationsplein-Zuid vormt een uitzondering; de bomen die hier tijdelijk staan, zijn goed verplantbaar!
  Als er meer bomen op het programma staan, dan het budget toelaat, wordt gekeken naar de meerwaarde. Plekken waar extra bomen zorgen voor een betere leefomgeving krijgen prioriteit. Denk bijvoorbeeld aan druk bezochte plekken waar het ’s zomers erg heet wordt; de zogenaamde hitte-eilanden.

 Kwartaal 3 (juli tot en met september)

 • Stap 4: Bomen rooien en groeiplaatsen inrichten
  In de nazomer worden slechte bomen verwijderd en worden nieuwe groeiplaatsen ingericht. Operatie TreeMark zet in op kwaliteitsverbetering, dus tussen boom eruit > boom erin zit grondverbetering bijvoorbeeld zodat de nieuwe boom gezond kan uitgroeien.

 Kwartaal 4 (oktober tot en met december)

 • Stap 5: Bomen planten
  In de wintermaanden, ongeveer vanaf november, worden nieuwe bomen geplant. Dit is de perfecte tijd omdat bomen dan in rust zijn.

 Tot 3 jaar na aanplant

 • Stap 6: Nazorg
  Nieuwe bomen krijgen na aanplant 3 jaar nazorg. Ze krijgen ’s zomers extra water en worden goed in de gaten gehouden. Als er bomen uitvallen, worden die vervangen. Als ze 3 jaar oud zijn, worden de bomen beheerd door de gemeente.
14 juli 2021

4 Reacties

 1. Peter van Rossum

  is er een overzicht beschikbaar welke bomen gerooid gaan worden in 2021?

  Antwoord
  • Josien Durieux-Hissink

   Goed dat u deze vraag stelt.
   Het definitieve programma voor 2021 is nog niet af, dat zal in september wel zo zijn.
   We zullen dit dan ook communiceren. Het is de bedoeling dat deze bomen ook worden weergegeven op de kaart: https://treemark.nl/kaart/

   Op de vervangingslijst zullen bomen staan die (zeer) slecht zijn en waarbij geen uitzicht is op verbetering, of bomen die een veiligheidsrisico vormen. Wanneer u dergelijke situaties kent, mag u zo ook aan ons doorgeven.
   Of er op die locaties ook bomen teruggeplant worden, ligt aan de mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een andere boomsoort hier beter past. Dit zijn zaken die we ook goed afwegen.

   Voor 2021 staan sowieso 2 lanen (Hoofdweg en Oudelandseweg) op het programma omdat het overgrote deel van de bomen die hier staan zeer slecht is.

   Antwoord
 2. astrid Somers

  beste mensen,
  graag zou ik de plannen met motivatie voor de boompjes aan de Potterskade vernemen. Langs het oostelijke deel staan langs de plas spontane boompjes.
  Deze zorgen voor verkoeling op dit in de zomer zinderhete pad, en voor de biodiversiteit, en doen het daar goed.
  Mijn vraag is waarom deze elke 3 jaar allemaal tegelijk kortgezaagd worden.
  Vraag 2 zou zijn, waarom dit verwijderen, als dat dan persé nodig is, niet gefaseerd gebeurt, zodat de fauna nog een deel van haar habitat houdt.

  Antwoord
  • Josien Durieux-Hissink

   Beste Astrid,
   Het is de bedoeling dat de beplanting bij het water cyclisch wordt gesnoeid, waarna de boompjes weer snel uitlopen. Er was echter sprake van achterstand waardoor alles in 1x is aangepakt. In de toekomst wordt iedere 3 à 4 jaar een blok gesnoeid. Bij de indeling van de blokken houdt de aannemer ook rekening met praktische uitvoerbaarheid; het zijn daarom aaneengesloten stukken of gebieden met duidelijke begrenzing.
   Hartelijke groeten van Josien namens TreeMark.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond