Inventarisatie te planten bomen Woerden-Midden en Zegveld van start!

Een gezond, compleet en toekomstbestendig bomenbestand. Dat is het doel van Operatie TreeMark. Dit project van gemeente Woerden wordt de komende jaren uitgevoerd door 3 partijen die slechte bomen vervangen en nieuwe bomen aanplanten die gezond oud kunnen worden (Bomenwacht Nederland, Boomrooierij Weijtmans en BOOM element).


Foto: Extra bomen aan de Paltrokmolen in Harmelen

Ieder jaar wordt een programma gemaakt voor het plantseizoen van november-december. Hierbij richt TreeMark Woerden zich op een afgebakend gebied. In 2021 zullen we in Woerden-Midden en Zegveld aan het werk gaan, zie de kaart hieronder.


Kaart: Gebieden waar we in 2021 bomen aanplanten en vervangen.

Inventarisatie en input van inwoners
Onze boomtechnisch deskundige heeft al een inventarisatie gemaakt van slechte bomen en plekken waar ruimte is voor extra bomen. Deze lijst vullen we graag aan met suggesties van inwoners die het best weten waar kansen liggen voor verbetering.

Ideeën voor extra bomen, of het vervangen van slechte bomen zijn uiterlijk tot 23 juli welkom bij ons. We zullen in augustus beoordelen welke opties kansrijk zijn. Investeren in bomen is namelijk niet verstandig als er veel ondergrondse kabels en leidingen liggen, of als er binnen afzienbare tijd een project gepland is. Druk bezochte plekken waar de temperatuur op warme dagen extreem oploopt, krijgen voorrang. We verwachten deze programmeringsslag in de eind augustus te kunnen voorleggen.

Uitvoering
Vanaf medio september kunnen de werkzaamheden van start. Slechte bomen worden geveld en groeiplaatsen worden ingericht voor de komst van nieuwe bomen. In november en december worden de nieuwe bomen geplant.

Communicatie
Wanneer er daadwerkelijk projecten worden voorbereid en uitgevoerd, worden de direct aanwonenden door ons geïnformeerd. De bewonersbrieven publiceren we tevens op onze website op de projectenpagina.

Meedenken
Uw suggesties voor extra bomen zijn welkom tot uiterlijk 23 juli. U kunt ons ook melden waar slechte bomen staan die we kunnen meenemen in het vervangingsplan. We zullen u laten weten wat we met uw input doen.

Stuur een mail, met toelichting, adres en eventueel een foto naar info@treemark.nl.
U kunt ook bellen (maandag t/m donderdag) naar 085-822 80 10 en vragen naar Josien Durieux.
Of laat uw reactie onder dit bericht achter.

9 juli 2021

3 Reacties

 1. Edwin Muijt

  Hallo
  in onze straat (Berkenlaan in Woerden) is afgelopen jaar een Berkenboom gekapt omdat deze de stoep teveel opdrukte. De Berkenlaan loopt in een U-vorm, het eerste gedeelte van de U (huisnummer 1-19) heeft nu nog maar 2 bomen staan. Het tweede deel (net zo lang) heeft er 8 staan. t zou supermooi zijn als het eerste deel van de straat er ook weer als een berkenlaan uit gaat zien

  Ook tussen Hazelaarstraat en speeltuin Hazelaarstraat is nog wel ruimte voor een rij bomen

  Antwoord
 2. astrid somers

  het liefste zie ik inheemse bomen.
  En het zou mooi zijn als er ook aandacht aan de boomspiegels besteed zou worden, iom de bewoners.
  Als die lage begroeiing hebben, kunnen daar insecten en dus vogels komen die dan ook de parasieten in de bomen bestrijden (zoals processierupsen). En die begroeiing houdt vocht vast en gaat verdamping tegen.

  Antwoord
  • Josien Durieux-Hissink

   Beste Astrid,
   Bedankt voor uw suggesties!
   De bomen die we aanplanten hebben niet alleen een functie voor klimaat, maar ook voor biodiversiteit. Op inheemse bomen komen inheemse soorten af, dus die hebben ook vanuit ons project de voorkeur. In het huidige Nederlandse klimaat gedijen bomen die van origine meer zuidelijk te vinden zijn ook steeds beter. Dus het is mogelijk dat we de soortenlijst iets verder uitbreiden naar ‘Europese soorten’, maar wel met oog voor biodiversiteit.
   Boomspiegels zijn zeker onder onze aandacht. Het beplanten of inzaaien met bloemenmengsel zullen we dan ook overwegen.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond