TreeMark Woerden is een project waaraan 3 uitvoerders samenwerken. De partners stellen zichzelf graag kort aan u voor. Namens Bomenwacht Nederland doet Ronald van den Brink dit, namens Boomrooierij Weijtmans Dennis de Brouwer en namens BOOM element Bas Gijsbers.

Bomenwacht Nederland

“De rol van Bomenwacht Nederland is om ieder jaar een programma te maken voor aanplant en vervanging in een deelgebied van gemeente Woerden. Het doel is om het bomenbestand te verbeteren en uit te breiden. Hiervoor kijken we naar de kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen.
Als de bomen slecht zijn en beperkte toekomstverwachting hebben, onderzoeken we de oorzaak. In een stedelijke omgeving treffen we bijvoorbeeld bodemverdichting, onbereikbaar grondwater of onvoldoende groeiruimte aan. Dit probleem willen we bij nieuwe bomen natuurlijk voorkomen! We maken daarom ook een plan voor groeiplaatsinrichting en grondverbetering zodat de nieuwe bomen gezond oud kunnen worden.
In het programma nemen we ook suggesties van inwoners mee. We laten alle mensen die ons mailen en bellen met wensen ten aanzien van bomen, ook weten of deze ideeën uitgevoerd kunnen worden en in welk jaar. Hiernaast inventariseren we zelf waar ruimte is voor extra bomen. Een straat- of laanboom, of een ‘TreePark’ van meerder bomen op een leeg terrein of in een park of plantsoen. Alle ideeën worden afgestemd met de gemeente die kennis heeft van ruimtelijke ontwikkelingen waarmee we rekening moeten houden. Vervolgens onderzoeken we of er kabels en leidingen in de grond liggen. Als alles is doorgerekend en afgestemd, sturen we het definitieve programma naar de onderaannemers BOOM element en Weijtmans.”

Boomrooierij Weijtmans

“Binnen de TreeMark samenwerking zorgen wij voor het verwijderen van bomen en/of stobben en beplanting. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Voordat we beginnen, brengen we eerst het uit te voeren werk in beeld. Wat we moeten doen, en wat is op die locatie mogelijk en welke voorzorgsmaatregelen moeten we treffen.
We kijken naar de bereikbaarheid voor ons eigen materieel, maar ook voor hulpdiensten en openbaar vervoer. We kijken naar ecologie en de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Boomrooierij Weijtmans is telkens op zoek naar verbeterpunten. Zo hebben we in eigen beheer een telescoopkraan ontwikkeld die op hoogte, radiografisch bediend, takken kan afzagen en gecontroleerd weg kan leggen.
Bij het rooien van bomen komt uiteraard hout vrij dat we afzetten volgens het Cascade-principe. Dit betekent dat hoogwaardig hout voor hoogwaardige toepassingen wordt gebruikt, zoals de productie van meubels, vloeren, gevelbekleding, constructies, klompen, fineer, papier en emballage. Hout kan ook lokaal ingezet worden voor bijvoorbeeld afbakeningen en klimbomen.
Hout van mindere kwaliteit wordt gebruikt voor de productie van pelletkorrels en groene energie.
Het meest uitdagende project in Woerden tot nu toe was het verwijderen van de platanen aan de Emmakade. Dit vanwege de complexe locatie en toe te passen groeiplaatsverbetering.”

BOOM element

“Voor ons begint het echte werk als het programma klaar is. Van Bomenwacht Nederland ontvangen we een digitale kaart met de locaties van nieuwe bomen. Per locatie vinden we daar de geplande boomsoort en de benodigde grondverbetering, groeiplaatsinrichting, aanplantmaat en verankering.
We krijgen wel het één en ander mee van de programmering, soms denken we mee in oplossingen om nieuwe bomen beter te laten groeien.
Tussen het moment dat we de kaart met boompunten krijgen en bomen aanplanten, zitten nog een aantal stappen waar we ook voor zorgen. Zo stemmen we af met Weijtmans hoe de oude bomen verwijderd worden. We gaan zelf naar de kweker om goede bomen uit te zoeken. We maken een rondje langs de plantlocaties om te zien of die goed bereikbaar zijn en we zorgen voor de nodige verkeersmaatregelen. Uiteindelijk planten we nieuwe bomen aan volgens de richtlijnen van Handboek Bomen, een uitgave van het Norminstituut Bomen.
Een bijzonder project was wel de Haven in binnenstad afgelopen voorjaar. Hier hebben we de hele ondergrond ingericht met voedzaam bomenzand. Een laag drukverdelende kratten, net onder de verharding, voorkomt bodemverdichting door verkeer. De esdoorns die we hier hebben geplant, kunnen met deze ‘state of the art’ groeiplaats, in theorie minimaal tot het jaar 2100 blijven staan! Dát is investeren in een groene toekomst!”

 

4 november 2021

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond