Er worden nieuwe bomen aangeplant langs de Emmakade en de Haven.

 

Boomsoortkeuze

In september hebben we 2 boomsoorten voorgelegd aan aanwonenden. De meerderheid van stemmen ging uit naar de Acer x freemanii ‘Elegant’, oftewel de esdoorn.

  • Circa 20 meter hoog.
  • 8 tot 12 meter breed.
  • Verdraagt droogte, luchtverontreiniging en hitte.
  • Kan goed gedijen in bestrating.
  • Kleurt opvallend oranje-rood in de herfst.
  • Als drachtboom interessant voor bijen.

 

 

Projectbeschrijving

De bomenrij die in 2014 is gekapt, wordt hersteld met de aanplant van 18 esdoorns langs de Haven en Emmakade tot aan Emmakade 10. Belangrijk uitgangspunt bij dit project is een goede groeiplaatsinrichting zodat de bomen gezond oud kunnen worden zonder overlast te veroorzaken. Bij 9 platanen is dit niet het geval;

  • 4 platanen ter hoogte van Emmakade 7a tot en met Emmakade 8 hebben een te krappe groeiplaats en veroorzaken bestratingsopdruk. Deze bomen worden gekapt en vervangen door esdoorns.
  • Bij de 5 platanen die langs de Haven staan zien we hetzelfde. De groeiplaatsen die hier in 2014 zijn ingericht, functioneren niet en worden opnieuw ingericht. De bomen kunnen dankzij hun jonge leeftijd en conditie worden verplant en hier komen ook esdoorns te staan.

Planning

Week 50; maandag 7 december 2020 Kap 4 platanen ter hoogte van Emmakade 7a t/m 8.
Vanaf week 3 Gefaseerde groeiplaatsinrichting van plantvakken. Te beginnen bij Emmakade 8 en teruglopend tot aan de Haven.
Week 7 of 8 Verplanten 5 platanen langs de Haven.
Week 10 Aanplant 18 esdoorns langs de Haven en Emmakade.

Bestratingsopdruk

Omdat een excursie momenteel niet mogelijk is vanwege de geldende corona-maatregelen, nemen we korte video’s op waarin onze boomtechnisch deskundige toelichting geeft op de situatie. Het eerste filmpje dat we opnemen gaat over de bestratingsopdruk door de platanen aan de Haven.

Ons team kijkt ernaar uit om aan het herstel van de bomenrij te beginnen.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met TreeMark Woerden via 085-822 8010, en vraag naar Josien Durieux of mail naar info@treemark.nl.

3 december 2020

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond