Bij mooi weer kunt u hem tussen 16 en 27 maart zien rijden, de TreeTracker. Een voertuig met
speciale meetapparatuur om boomgegevens op te nemen. Waarom?

Gemeente Woerden werkt aan een duurzaam en toekomstbestendig bomenbestand. Dat betekent dat we ons inzetten voor gezonde bomen. Dit is nu niet voor alle 30.000 gemeentebomen het geval. Het kan zijn dat bomen onvoldoende boven- en/of ondergrondse groeiruimte hebben of dat de boomsoort niet goed bij de plek past. Deze bomen zullen uitvallen of voor problemen zorgen, voor zover dat nog niet het geval is. Daarom zullen we de komende jaren nieuwe bomen aanplanten en bomen vervangen die er niet goed aan toe zijn.

Wat gaan we meten?

TreeTracker kan in ongeveer 4 dagen tijd alle gemeentebomen scannen die langs de wegen staan. Dit gebeurt met een auto waarop scanapparatuur is bevestigd. De scan levert de volgende informatie op; uiteraard of alle bomen die op papier staan, ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Daarnaast wordt de boomhoogte, de stamdiameter, het kroonvolume en het aantal meters takvrije stam gemeten.

Wat doen we met deze gegeven?

Bomen zijn meer dan groene aankleding. Bomen zorgen voor verkoeling, houden water vast, filteren fijnstof uit de lucht en slaan CO2 op. Daarnaast zijn bomen goed voor de biodiversiteit; denk aan insecten, vogels en vleermuizen die in en van de boom leven. Hoe hoog de bijdrage van de bomen is, kan met de gegevens van de bomenscan worden berekend. We gaan voor een zo hoog mogelijke opbrengst, dus bomen die minder scoren, kunnen in aanmerking komen voor vervanging. Ook bomen waarover veel klachten zijn, aftakelende bomen en bomen die niet goed passen bij de standplaats of bij de omgeving (denk aan te groot/te klein), kunnen in het meerjarige vervangingsprogramma worden opgenomen.

Wat merkt u ervan?

U kunt online de voortgang van het project volgen, ga hiervoor naar www.treemark.nl. Na het scannen van de bomen wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe aanplant, en welke bomen de komende jaren voor vervanging in aanmerking komen. Dit noemen we de programmeerfase en die zal naar verwachting in de zomermaanden plaatsvinden. Voordat er daadwerkelijk bomen worden aangeplant, gerooid en vervangen, wordt u als inwoner betrokken. U kunt tijdens bijeenkomsten meedenken over het ontwerp en vervolgens online uw keuze bekend maken.

Wat kunt u doen?

Houd de website www.treemark.nl in de gaten. Als u actief wilt meedenken bij dit project dan vindt u hier ook de contactgegevens om dit kenbaar te maken. Meedoen kan al vanaf de programmeerfase.

Samen maken we Woerden tot Hoofdstad van het Groene Hart.

18 mei 2020

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond