Status:

  • In voorbereiding
  • In uitvoering
  • Afgerond; nazorg

Wat gaan we doen?
Op het Defensie-eiland worden 5 platanen geplant die momenteel nog aan de Haven in Woerden staan. De platanen zijn daar 6 jaar geleden aangeplant. Dit voorjaar wordt de herinrichting van de Emmakade voltooid waarbij nieuwe bomen worden geplant; te weten esdoorns. De platanen langs de Haven worden ook vervangen door esdoorns. Enerzijds om een eenduidige uitstraling te creëren, anderzijds omdat de bomen nu al overlast veroorzaken in de vorm van bestratingsopdruk. Dit heeft te maken met de groeiplaatsinrichting.

Op het Defensie-eiland passen statige platanen goed bij de uitstraling. Op de kaart en foto hieronder is te zien waar de bomen worden geplant.

De 2 ‘te verwijderen bomen’ zijn inmiddels gekapt. Het waren esdoorns met afstervingsverschijnselen. Deze bomen droegen nauwelijks meer bij aan een toekomstbestendig, gezond en groen beeld van de gemeente. De ondergrond waar de platanen komen te staan wordt verbeterd door er uitgerijpte compost doorheen te mengen. Het graven van de plantgaten zal op dezelfde dag als de verplanting gebeuren.
Aanwonenden zullen weinig overlast van de uitvoering ervaren. Er hoeft geen weg afgezet te worden en er geldt ook geen (tijdelijk) parkeerverbod.

Tijdelijke aanpassingen
n.v.t.

Planning
Van 08-02-2021tot 31-03-2021

In week 6, vanaf 8 februari zullen de 5 platanen op het Defensie-eiland worden aangeplant.
Aan deze actie kan nog geen exacte datum worden gehangen. De planning hangt namelijk samen met de werkzaamheden aan de Emmakade. Zodra daar de groeiplaatsen zijn gerealiseerd, wordt begonnen met de verplanting van de platanen die langs de Haven staan.

Ons team kijkt ernaar uit om met de verplanting te beginnen!

Contactinfo
Neem met vragen of opmerkingen gerust contact met ons op:
Contactpersoon communicatie: Josien Durieux
info@treemark.nl

085-822 80 10