Vervangen en aanplanten bomen op verschillende locaties in de gemeente

Het plantseizoen is weer gestart! Treemark Woerden is begonnen met het aanplanten en vervangen van bomen langs de Oudelandseweg, in Zegveld en in het Schilderskwartier en de Bomen- en Bloemenbuurt in Woerden. Ieder jaar gaan we in een ander deel van de gemeente aan de slag.

Door Treemark Woerden worden de komende jaren in de gehele gemeente bomen aangeplant en vervangen, in opdracht van de gemeente. Hierbij richten we ons onder andere op gezonde bomen en houden we rekening met de positieve effecten die bomen kunnen hebben op het klimaat en biodiversiteit. Op basis van eigen inventarisatie en input van inwoners wordt jaarlijks een programma gemaakt voor het deelgebied. Dit jaar betreft het Woerden-Midden en Zegveld.

Late start
Doordat het zachte weer lang aanhoudt, is het plantseizoen wat later begonnen dan we gewend zijn.

Dit jaar gaan we te werk in cyclus gebied A: Woerden-Midden en Zegveld. Er worden circa 123 bomen verwijderd, wat in enkele gevallen ook een stobbe betreft van een boom die al eerder is geveld. Op circa 100 van deze locaties wordt een boom terug geplant. In enkele gevallen niet omdat de plek ongeschikt is voor een nieuwe boom. Daarnaast planten we 237 extra bomen in openbaar gebied.

Wat en waar
Via de kaart is te zien waar de komende jaren bomen worden aangeplant en vervangen. Ga hiervoor naar: www.treemark.nl/kaart.
Wilt u weten welke projecten er op dit moment spelen of al zijn afgerond? Ga naar www.treemark.nl/projecten.

9 december 2021

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond