Voorlopig ontwerp
Dit jaar wordt gewerkt in Woerden-Oost (Waterrijk en Snel en Polanen) en in Harmelen. Door Bomenwacht Nederland zijn de mogelijke plantplaatsen in beeld gebracht en ook hebben honderden inwoners hun wensen en ideeën doorgegeven. Het resultaat hiervan is het Voorlopig Ontwerp, dat is gepubliceerd op www.treemark.nl/kaart.

Inspraakbijeenkomsten
In juni zijn er inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Enkele tientallen inwoners waren aanwezig om vragen te stellen, wijzigingsverzoeken te doen of om gewoon te horen hoe TreeMark te werk gaat. Het waren positieve avonden, want ‘er kon nog vanalles’. Daarnaast hebben velen gereageerd per mail en ook hun punten zijn na afweging al dan niet meegenomen. Het voorlopig ontwerp kan namelijk gezien worden als een potloodversie, waar nog in gegumd en getekend kon worden.

Definitief ontwerp
Alle reacties zijn verwerkt in het programma. De voorstellen worden daarna besproken met de aannemers die zorg dragen voor het groenonderhoud in de gemeente. Zij kijken mee of het ontwerp ook praktisch is voor het dagelijks onderhoud. Tot slot geeft de gemeente er een klap op waarmee het Definitief Ontwerp klaar is voor uitvoering dit najaar. Naar verwachting is eind juli het DO gereed en kunnen we ook bekend maken om hoeveel bomen het gaat.

Planning
Na de zomer worden de eerste werkzaamheden uitgevoerd, zoals het rooien van slechte bomen en het inrichten van groeiplaatsen voor nieuwe bomen. Wanneer het blad van de bomen valt, worden de eerste nieuwe bomen aangeplant.

1 juli 2022

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond