Boomverhuizing

Op het Defensie-eiland worden 5 platanen geplant die momenteel nog aan de Haven in Woerden staan. De platanen zijn daar 6 jaar geleden aangeplant. Dit voorjaar wordt de herinrichting van de Emmakade voltooid waarbij nieuwe bomen worden geplant; te weten esdoorns. De platanen langs de Haven worden ook vervangen door esdoorns. Enerzijds om een eenduidige uitstraling te creëren, anderzijds omdat de bomen nu al overlast veroorzaken in de vorm van bestratingsopdruk. Dit heeft te maken met de groeiplaatsinrichting. Hierover hebben we een informatief filmpje gemaakt. Bekijk hem hier:

Waar komen de nieuwe bomen?

Op het Defensie-eiland passen statige platanen goed bij de uitstraling. Op de kaart en foto hieronder is te zien waar de bomen worden geplant.

Werkzaamheden en overlast

De 2 ‘te verwijderen bomen’ zijn inmiddels gekapt. Het waren esdoorns met afstervingsverschijnselen. Deze bomen droegen nauwelijks meer bij aan een toekomstbestendig, gezond en groen beeld van de gemeente. De ondergrond waar de platanen komen te staan wordt verbeterd door er uitgerijpte compost doorheen te mengen. Het graven van de plantgaten zal op dezelfde dag als de verplanting gebeuren.
Aanwonenden zullen weinig overlast van de uitvoering ervaren. Er hoeft geen weg afgezet te worden en er geldt ook geen (tijdelijk) parkeerverbod.

Planning

In week 6, vanaf 8 februari zullen de 5 platanen op het Defensie-eiland worden aangeplant.
Aan deze actie kan nog geen exacte datum worden gehangen. De planning hangt namelijk samen met de werkzaamheden aan de Emmakade. Zodra daar de groeiplaatsen zijn gerealiseerd, wordt begonnen met de verplanting van de platanen die langs de Haven staan.

Ons team kijkt ernaar uit om met de verplanting te beginnen!

27 januari 2021

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond