Aanplant bomen Schilderskwartier

,

Namens de gemeente Woerden worden er de komende jaren door het project TreeMark Woerden bomen aangeplant en vervangen. Ieder jaar gaan we in een ander deel van de gemeente aan de slag. In 2021 is dit in Woerden-Midden, waaronder in het Schilderskwartier.

De planter begint in de week van 6 december met het aanplanten van aaneengesloten bomenrijen. Op een later moment volgen dit seizoen de bomen in de overige straten. In onderstaande brief vertellen wij meer over de werkzaamheden.

Programmering 2021 schilderskwartier_20211129

Vaardigheden

,

Gepubliceerd op

9 december 2021

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here