Verhuizing 5 platanen naar Defensie-eiland en Westdampark

Status:

  • In voorbereiding
  • In uitvoering
  • Afgerond; nazorg

Wat hebben we gedaan?

5 platanen die aan de Haven in Woerden stonden zijn verhuisd naar het Defensie-eiland en het Westdampark. De platanen zijn 6 jaar geleden aangeplant, maar in lijn met de herinrichting van de Emmakade zijn de platanen langs de Haven ook vervangen door esdoorns. Enerzijds om een eenduidige uitstraling te creëren, anderzijds omdat de bomen nu al overlast veroorzaken in de vorm van bestratingsopdruk. Dit heeft te maken met de groeiplaatsinrichting. Hierover hebben we een informatief filmpje gemaakt. Bekijk hem hier.

Omdat het verplanten van bomen niet dagelijks voorkomt, hebben we dit proces gefilmd waarbij Bas Gijsbers van BOOM element tekst en uitleg geeft:

Vaardigheden

Gepubliceerd op

26 april 2021

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here